Traduction – Neerlandais

Wie zijn wij ?

Wij zijn een groep vrienden, verbonden door de eed van trouw en dit in de schoot van een VZW, geregeld door statuten verschenen in het staatsblad en een inwendig reglement.

De lopende zaken worden beheerd door een comité dat zich eenmaal per maand verzamelt.

Onze voornaamste bezigheden zijn

  • Het kruisboogschieten op lokaal, regionaal en internationaal vlak;
  • Culturele activiteiten en vrijetijdsbesteding ten bate van de leden;
  • Deelname aan de jaarlijkse Sint-Joris processie;
  • Deelname aan andere activiteiten gepland door de gemeente.

Lokalisatie

België, Provincie Waals-Brabant.

Chaussée de la Libération 30/1 te 1390 Grez Doiceau (Graven).

Geschiedenis van de Gilde.

De inwoners van Grez vergezelden hun landsheer, Graaf Werner III toen deze zich, samen met zijn neef Godfried van Bouillon, naar de kruistochten begaf.

Bij hun terugtocht brachten ze een nieuw wapen mee : de kruisboog.

Vanaf 1152 verzamelden de inwoners van Grez zich in een vakgenootschap rond de kerk en plaatsten hun gilde onder de hoede van Sint-Joris.

Om hun dorpje te verdedigen tegen plunderaars en eventuele indringers wapenden ze zich met speren, bogen en kruisbogen.

De gilde was dus vooral godsdienstig geïnspireerd en diende als zelfverdediging.

De voorvaderlijke schiettradities en eedaflegingen zouden misschien voor eeuwig verloren gegaan zijn, mochten enkele grezianen in 1978 niet besloten hebben om deze tradities nieuw leven in te blazen.

Met de hulp van een andere corporatie « Le Grand Serment Royal et Noble du Sablon » uit Brussel werd de middeleeuwse gilde weer stilaan opgebouwd.

In december 1978 werd « Le Grand Serment Royal des Arbalétriers de Saint-Georges » terug opgestart en dit onder de hoge bescherming van Zijne Majesteit Koning Léopold III. Op 1 december 1979 spraken de achttien eerste leden de eed uit : « Op mijn eer en geweten, ik zweer » en dit als antwoord op de vraag gesteld door de deken van Grez:

« Door Onze-Lieve-Vrouw, Moeder Gods en door de dappere ridder Joris, patroon van de boogschutters en volgens de tradities, zweert U getrouwheid en loyaliteit aan de Grote, Koninklijke Eed van Sint-Joris te Grez-Doiceau? »

Sindsdien worden elk jaar de nieuwe leden die negen maanden stage hebben volbracht gedurende de mis op zaterdagavond voor het feest van Sint-Joris ingewijd.

Omringd door hun familie en vrienden zijn dan aile kruisboogschutters aanwezig en dit in de voorgeschreven kledij t.t.z. blauwe blazer met wapenschild en stofriem met de kleuren van de Gilde; dit zijn ook de kleuren van Grez.

Indien U opmerkingen hebt of informatie wil, zu11en we, in de mate van het mogelijke voldoen aan uw vragen.

Dank U voor uw bezoek op onze site www.arbaletrier.be

Voor alle kontakten : Info & Webmaster (info@arbaletrier.be)

Dank u en tot ziens.